Dương Kiện Hầu

Dương Kiện Hầu là Dương gia Thái cực quyền tôn sư đời thứ 2. Quyền thuật của Dương Kiện Hầu đạt tới cương nhu tương tế, xuất tần nhập hóa, tinh thông đao, kiếm, côn… giỏi phát đạn hoàn, có thể cầm 3, 4 viên đạn hoàn trong tay, đồng thời bắn trúng 3, 4 con chim đang bay, được goi là ‘hữu đạn vô hư phát’. Sau khi Lộ Thiền chết, ông thay cha dạy võ thuật ở kinh thành. Ông khoan hậu nhân từ, bình tĩnh ôn hòa, không cậy tài ngạo mạn, võ đức cực cao.


Ông tiếp tục cơ bản ‘Tiểu giá’ của cha, xem xét điều kiện thể chất của học viên, ưu tiên cho mục đích sức khỏe, cải biến những động tác khó của ‘Tiểu giá’ để thành ‘Trung giá’. Dương gia Thái cực quyền phát triển thêm một bước.
Người ta thường nói Dương Lộ Thiên như sấm vang thiên hạ, Dương Ban Hầu đả thiên hạ, Dường Trừng Phủ truyền thiên hạ. Câu nói này vừa đúng, vừa không đúng. Bởi vì người tiết lộ bí mật của Thái cực quyền là Dương Lộ Thiền và Dương Kiện Hầu. Ba đời họ Dương, có thể nói là Lộ Thiền, Ban Hầu đả thiên hạ, Kiện Hầu, Trừng Phủ truyền thiên hạ
Kiện Hầu là người có năng khiếu thiên bẩm, nên muốn học gì đều có thể học giỏi, nhưng lại không thích tập võ, mặc dù ông rất có căn cơ để nối dõi dòng họ. Dương. Lộ Thiền sớm hiểu rõ điều đó
Tỉnh Sơn đông lắm người ham võ nghệ, Dương Lộ Thiền cũng là người say mê võ thuât, chỉ cần có thể học được là hoc, như biển nuốt trăm sông, sâu không thấy đáy. Dương Lộ Thiền đem toàn bộ sở học truyền cho Kiện hầu. Luyện cơ bản dông làm Kiện Hầu sống dở chết cơ, lại còn phải tập xong mấy chục bài Nội gia quyền, Ngoại gia quyền, sau đó lại luyện các loại binh khí… Kiện Hầu cảm thấy không chịu được, nhưng Lộ Thiền còn lắm công phu, nội công ngoại công, ám khí đạn cung. Luyện tập vất vả làm Kiện Hầu đau không muôn sống. Có truyền thuyết rằng ông tự tử bất thành.
  Nội công là khó luyện nhất, nhưng nội công của Kiện Hầu phát triển rất nhanh. Khó khăn lớn nhất đối với ông là cơ bắp mệt mỏi. Nhưng Lộ Thiền yêu cầu rất nghiêm ngặt, gân cốt Kiện Hầu cùng đau đớn vô cùng, khổ không thể tả hết. Nhưng luyện tập võ thuật, cơ bản công là trọng yếu nhất, người ta nói rằng là ăn cái khổ trong nỗi khổ, do đó mà mới thành người, cuối cùng Kiện Hầu cũng vượt qua được.   Bắt đầu tập Thôi thủ, Kiện Hầu chưa cần dạy đã có thể phát người mà đối phương không tránh được, kình của Kiện Hầu rất khinh linh, Lộ Thiền thấy vậy lấy làm kỳ lạ, sao lại không giống ông ta ở Trần gia câu? Kiện Hầu thích chơi bắn cung. Kiện Hầu băn viên đạn thư nhất lên trời, rồi bắn viên thứ 2 trúng viên thư nhất, làm 2 viên đạn vỡ vun. Lộ Thiện không chịu được, đi qua đi lại rồi nói ‘con trai, giỏi đấy, mi đúng là truyền nhân của Trương Tam Phong’. Kiện Hầu hỏi ‘Trương Tam Phong là ai?’ Lộ Thiền đáp ‘ Trương Tam Phong là ai? ta cũng không biết nữa; ai là Trương Tam Phong? mi chính là Trương Tam Phong’.
Nguồn: Diễn đàn Thái cực quyền