Dương Trừng Phủ

Dương Trừng Phủ là một trong những người sáng lập nên Dương thức Thái Cực Quyền. Dương Trừng Phủ có tên là Triệu Thanh, là cháu nội của Dương Lộ Thiền, người huyện Vĩnh Niên – Hà Bắc ( Trung Quốc). Trừng Phủ từ nhỏ thiên tư thông minh, tính tình thuận hòa, thời thơ ấu theo cha là Dương Kiện Hầu học quyền. Trừng Phủ ngày đêm luyện tập, cuối cùng đạt được tinh diệu, đồng thời không ngừng cải biên, định hình nên Dương thức Thái Cực Quyền- một trong những lưu phái Thái Cực Quyền được truyền bá rộng rãi ngày nay. Dương Trừng Phủ thường nói: “ Thái Cực Quyền là thuật nhu trung ngụ cương, miên lý tàng châm” , “ tư thế phải ngay thẳng, viên mãn, trầm tĩnh; động tác khinh linh viên hoạt”. Đầu thời kỳ Trung Hoa Dân quốc, Dương Trừng Phủ dạy Thái Cực Quyền tại Viện nghiên cứu thể dục Bắc Kinh. Năm 1928 cùng đệ tử Vũ Hội Xuyên, Đồng Vân Bồi xuống phía Nam Trung Quốc là Nam Kinh, Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu, Quảng Châu, Hán Khẩu…trên đường khi qua Thượng Hải, Trừng Phủ với tư cách là nhà võ thuật tham gai biểu diễn tại Đại hội phong trào quốc thuật thành phố Thượng Hải. Năm 1929 khi Thượng Hải tổ chức hội thi Quốc thuật lần thứ hai, Trừng Phủ được bầu vào ban giám khảo. Năm 1930 giữ chức vụ giáo trưởng Quốc thuật quán tỉnh Triết Giang. Năm 1934 nhận lời mời của Bộ tổng tư lệnh quân đoàn Quảng Châu và Cục công an và quân đoàn Quảng Tây, ông trực tiếp huấn luyện dạy quyền. Học trò nổi tiếng sau này của Dương Trừng Phủ có: Thôi Nghị Sĩ, Lý Nhã Hiên, Vũ Hội Xuyên, Đồng Anh Kiệt, Dương Chấn Phong (con), Dương Chấn Danh (con), có các tác phẩm để lại cho hậu thế như “ Phương pháp sử dụng Thái Cực Quyền” , “ Thái Cực Quyền thể dụng toàn thư”.