Giới thiệu CLB

Ngày 05/06/2011 tại Công viên Bách Thảo Hà Nội Câu lạc bộ Thái cực Dương thị Uông mạch đã được thành lập với hơn 30 hội viên, đứng đầu là chủ tịch Câu lạc bộ thầy Nguyễn Đình Khuê.

Câu lạc bộ được thành lập với mục đích nghiên cứu luyện tập các kỹ thuật cơ bản nhằm nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, hướng tới những giá trị truyền thống đã làm nên tên tuổi của Dương thị Thái cực quyền.

Thái cực quyền có nguồn gốc từ Trung Quốc, bao gồm nhiều hệ phái khác nhau. Hệ phái được phổ biến rộng rãi trên thế giới là Dương thị Thái cực quyền. Dương thị được bắt đầu từ Dương Lộ Thiền truyền qua đời thứ 2 là Dương Kiện Hầu và đời thứ 3 là Dương Trùng Phủ. Đây là thời kỳ hình thành phát triển đi tới thịnh vượng của Thái cực Dương thị. Có một người đã có duyên học tập tinh hoa của cả 3 vị tổ sư của Dương thị đó là Uông Vĩnh Tuyền. Ông đã có công lớn trong việc truyền dạy Dương thị cho đời sau hình thành một mạch gọi là Thái cực Dương thị Uông mạch. Từ ông đến này đã truyền qua 4 đời.

Thầy Tiêu Duy Giai chính là truyền nhân đời thứ 4 của Uông mạch, truyền nhân đời thứ 7 của Dương thị. Đệ tử Nguyễn Đình Khuê đã được thầy đồng ý cho truyền dạy các kỹ thuật cơ bản của Thái cực Dương thị Uông mạch tại Việt Nam.

Câu lạc bộ Thái cực Dương thị Uông mạch đã được hình thành như vậy và đang trở thành một điểm đến có nhiều ý nghĩa với những người yêu thích Thái cực quyền.