Thái cực quyền


Thái Cực Quyền Luận - Vũ Vũ Tương

đăng 03:25 24 thg 9, 2011 bởi Tran Duc

 

Nhất cử động , chu thân câu yếu khinh linh , vưu tu quán xuyến , khí nghi cổ đảng , thần nghi nội liễm . Vô sử hữu khuyết hãm xứ , vô sử hữu đột ao xứ , vô sử hữu đoạn tục xứ . Kỳ căn tại cước , phát ư thối chủ tể ư yêu , hình ư thủ chỉ . Do cước nhi thối , nhi yêu tổng tu hoàn chính nhất khí ; hướng tiền thối hậu , nãi năng đắc cơ đắc thế . Hữu bất đắc cơ đắc thế xứ , thân tiện tán loạn . Kỳ bệnh tất ư yêu thối cầu chi . Thượng hạ tả hữu tiền hậu giai nhiên .

Xem tiếp

Dương thức Thái cực quyền thập yếu

đăng 02:58 24 thg 9, 2011 bởi Tran Duc

Dương thức Thái cực quyền thập yếu (10 yếu lĩnh luyện tập Dương thức Thái cực quyền) bao gồm:

1. Hư linh đỉnh kình: đầu cổ ngay thẳng, thần quán tại đỉnh, không vận sức mà phải tự nhiên.

2. Hàm hung bạt bối: ngực hơi thóp vào để khí trầm đan điền (hàm hung), và khí dính ở lưng (bạt bối)

3. Tùng yêu: buông lỏng eo, biến hóa hư thực của động tác đều tùy theo sự chuyển động của eo.

4. Phân hư thực: tách biệt rõ rệt hư thực của động tác, thủ-bộ-cước pháp, trọng lượng dồn lên chân nào chân đó là thực, chân còn lại là hư.

Xem tiếp

Thái cực quyền quyết

đăng 01:29 24 thg 9, 2011 bởi Tran Duc

 

Dĩ tâm hành khí , vụ lệnh trầm trước , nãi năng thu liễm nhập cốt . Dĩ khí vận thân , vụ lệnh thuận toại , nãi năng tiện lợi tùng tâm . Tinh thần năng đề đắc khởi tắc vô trì trọng chi ngu sở vị đỉnh đầu huyền dã .

Ý khí tu hoán đắc linh , nãi hữu viên hoạt chi diêu (cbc: thú ) , sở vị biến chuyển hư thực dã . Phát kính tu trầm trước tung tịnh , chuyên chú nhất phương. Lập thân tự trung chính an thư , chi sanh bát diện . hành khí như cửu khúc châu , vô vi bất đáo (cbc: vô vãn bất lợi) (khí biến thân khu chi vị dã).

Xem tiếp

Trả lời phỏng vấn của Maike Sigmen

đăng 01:19 24 thg 9, 2011 bởi Tran Duc

 

Trả lời phỏng vấn của Maike Sigmen

Không thực sự [có bất kỳ nghĩa gì]. Ban đầu tôi tập Judo và Karate rất nhiều và gặp đủ các loại người, và sau đó gặp một người Nhật tập Aikido. Khi ông ta chỉ cho tôi một số thứ tôi nhận ra ông ta đang dùng một loại lực kỳ lạ: định nghĩa của tôi luôn dựa vào hướng về những người có thể kiểm soát được loại lực này.

Xem tiếp

Tập luyện Dương thức Thái Cực Quyền truyền thống

đăng 01:03 24 thg 9, 2011 bởi Tran Duc

 

Ngày nay, Dương thức Thái cực quyền là loại phổ biến nhất, được tập luyện khắp nơi trên trên thế giới nhằm rèn luyện sức khỏe và tự vệ. Trình tự luyện tập trong các lớp học hiện đại hầu hết theo kiểu trước hết thực hiện các động tác, sau đó sẽ sửa lại cho đúng các tư thế riêng rẽ. Các phương pháp luyện tập truyền thống lại khá khác biệt.

Xem tiếp

Thập Tam Thế Ca Quyết - Vô danh

đăng 10:14 23 thg 9, 2011 bởi Tran Duc

 Thập tam tổng thế , mạc khinh thị Mệnh ý nguyên đầu tại yêu tế Biến chuyển hư thực tu lưu ý Khí biến thân khu bất thiểu trệ

Thập tam tổng thế , mạc khinh thị. Mệnh ý nguyên đầu tại yêu tế. Biến chuyển hư thực tu lưu ý
Khí biến thân khu bất thiểu trệ

Xem tiếp


Luận về quyền đạo

đăng 04:16 23 thg 9, 2011 bởi Tran Duc

 Quyền đạo là mặt văn hóa, tinh thần của võ thuật, mang nhiều đạo lý sâu sắc, có ảnh hưởng rất lớn đối với người luyện võ, tu đạo. Tôi dịch giới thiệu với các bạn một số luận bàn về quyền đạo của người xưa. Quân Luận tín điêu với quy thủ Tác giả: Vương Hương Trai

Quyền đạo là mặt văn hóa, tinh thần của võ thuật, mang nhiều đạo lý sâu sắc, có ảnh hưởng rất lớn đối với người luyện võ, tu đạo. Tôi dịch giới thiệu với các bạn một số luận bàn về quyền đạo của người xưa.

Xem tiếp

Trình tự luyện tập trong Dương gia Thái cực quyền

đăng 04:11 23 thg 9, 2011 bởi Tran Duc

 

 Luyện thể để cố tinh. (Tức bàn giá tử, người học được hướng dẫn luyện tập thủ nhãn, thân, pháp, bộ, thành tượng, tiêu phí công sức; cụ thể hồi thứ, căn cứ vào trình độ của người học, có thể chia thành 6 đến 9 bậc, từ thô mà đần đạt tinh theo qui phạm, từng bước thực hiện tốt căn bản. Làm cho gân cơ và kinh lạc mềm mại, tăng cường hòa thuận cùng đàn lực. Về phương diện khớp, tăng cường hoạt lực và nhẫn độ. Phương diện hệ thống xương tăng cường độ vững chắc, tinh đủ tủy mãn.

Xem tiếp

1-8 of 8