Thập Tam Thế Ca Quyết - Vô danh

đăng 10:14 23 thg 9, 2011 bởi Tran Duc

 Thập tam tổng thế , mạc khinh thị Mệnh ý nguyên đầu tại yêu tế Biến chuyển hư thực tu lưu ý Khí biến thân khu bất thiểu trệ

Thập tam tổng thế , mạc khinh thị. Mệnh ý nguyên đầu tại yêu tế. Biến chuyển hư thực tu lưu ý
Khí biến thân khu bất thiểu trệ

Xem tiếp