Trả lời phỏng vấn của Maike Sigmen

đăng 01:19 24 thg 9, 2011 bởi Tran Duc

 

Trả lời phỏng vấn của Maike Sigmen

Không thực sự [có bất kỳ nghĩa gì]. Ban đầu tôi tập Judo và Karate rất nhiều và gặp đủ các loại người, và sau đó gặp một người Nhật tập Aikido. Khi ông ta chỉ cho tôi một số thứ tôi nhận ra ông ta đang dùng một loại lực kỳ lạ: định nghĩa của tôi luôn dựa vào hướng về những người có thể kiểm soát được loại lực này.

Xem tiếp