Thông báo v/v truy cập vào Diễn đàn nội bộ

Hiện nay website của CLB đã được đưa lên internet, trong thời gian ngắn đã có một lượng truy cập đáng kể. Khi truy cập vào www.thaicucquyen.edu.vn mọi người thường truy cập tiếp vào mục diễn đàn. 

Vì diễn đàn này được xây dựng cho nội bộ của những thành viên tham gia sinh hoạt trao đổi nên Ban quản trị đã khóa lại chức năng truy cập vào diễn đàn không qua kiểm duyệt. 

Do vậy từ 10/2/2012 để truy cập vào diễn đàn, mọi người cần đăng nhập bằng địa chỉ gmail đã khai báo khi đăng ký.